parallax background
 

IRATTÁRI TERV


Igény esetén elkészítjük, vagy aktualizáljuk az Iratkezelési szabályzatot és a mellékletét képező Irattári tervet.

 

Az iratkezelési szabályzatnak alapvetően a következő folyamatokat kell szabályoznia a minőségbiztosítási vagy az információvédelmi irányítási rendszer tükrében:

 • Általános elvek az Ügyfelünk iratkezelésével kapcsolatosan.
 • Szabályozza a nyilvántartásba vétel eszközeit, ezek hitelesítési eljárásait.
 • Az iratok átvételét (munkaidőben és munkaidő után), felbontását, érkeztetését és csoportosítását.
 • Az iktatás módját (bontható és nem bontható küldemények kezelési módját), az esetleges archiválás (szkennelés) módját.
 • Szabályozza az iktatószám képzését, az iratok szignálását.
 • A beérkező e-mailek kezelését.
 • A beérkező ügyiratok, a belső iratok és az átmenő iratok kezelését.
 • Az iratok elkészítésének módját, a kimenő iratok iktatását.
 • Az iratok továbbításának módját.
 • a kimenő e-mailek kezelését.
 • Az irattárolás rendszerét, az irattárolással, irattári anyagok kezelésével kapcsolatos feladatokat.
 • Az iratok központi irattárba történő leadásának módját.
 • A megszűnő szervezeti egységek iratainak átadás-átvételét.
 • Irattári folyamatokat.

Az Iratkezelési szabályzat igen fontos egy szervezet életében, hiszen ez a dokumentáció ad keretet a cégen belüli elektronikus és papír alapú dokumentumok útjának és kezelésének, beérkezéstől a selejtezésig.

Cégünk úgy ötvözi a hagyományos és elektronikus iratkezelést, hogy zökkenőmentes legyen az átállás a teljes elektronikus dokumentumkezelésre.